Telefoon

+31 70 2192788 / +31 643266706

E-mail

info@fysio-rb.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag op afspraak

Extended Scope:

De fysiotherapie in Nederland is in beweging. Aan fysiotherapeuten worden steeds hogere eisen gesteld ten aanzien van kennis van de medische basiswetenschappen, interdisciplinaire samenwerking, communicatie, academische en wetenschappelijke vaardigheden. Inmiddels is de fysiotherapeut DE specialist in het bewegingsapparaat geworden.

Bij fysiotherapie RijswijkBuiten doen wij ons uiterste best om onze kennis te delen met andere specialisten binnen het gezondheidscentrum. Zo hebben wij korte lijnen met de huisartsenpraktijk, maar ook met de bekkenbodemfysiotherapeut en dietist. Op deze manier proberen wij hier ook multidisciplinair het beste behandelresultaat te behalen.