Telefoon

+31 70 2192788

E-mail

info@fysio-rb.nl

Openingstijden

Maandag t/m Zaterdag op afspraak

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en eventueel met ouders en leerkrachten, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.
Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Alle kinderen van 0-18 jaar met hulpvraag omtrent de motoriek zijn welkom. Veel voorkomende hulpvragen zijn:

 • Zuigelingen met een voorkeurshouding
 • Zuigelingen met een vertraagde ontwikkeling
 • Zuigelingen met te hoge of te lage spierspanning
 • Zuigelingen met regulatie problemen (overprikkelt, overmatig huilen, overstrekken)
 • Peuters en kleuters met een vertraagde motorische ontwikkeling
 • Kinderen in de basisschool leeftijd met moeite in de grove motoriek (lopen, springen etc)
 • Kinderen in de basisschool leeftijd met moeite in de fijne motoriek (schrijfproblemen)
 • Kinderen met orthopedische klachten (pijnklachten, zwikklachten enkel, scoliose)
 • Kinderen met neurologische problemen (cerebrale parese)
 • Kinderen met motorische problemen in combinatie met autisme, ADHD etc.
 • Kinderen met motorische problemen al dan niet met de diagnose DCD (developmental coordination disorder)
 • Kinderen met problemen in de prikkelverwerking