Telefoon

+31 70 2192788

E-mail

info@fysio-rb.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag. Zaterdag op afspraak

Bij Kinderfysiotherapie RijswijkBuiten kijken we vanuit prikkelverwerking/sensorische informatieverwerking naar een kind en zijn/haar functioneren in ADL/school/sport.

Prikkelverwerking of sensorische informatieverwerking zijn twee termen waarmee we hetzelfde bedoelen. Gedurende de dag verwerken we allemaal prikkels over wat we zien, horen, ruiken, proeven, voelen en de informatie vanuit ons eigen lichaam m.b.t. onze lichaamshouding en de beweging die we maken.

Dit wordt allemaal verwerkt in onze hersenen waarna al dan niet een reactie volgt in de vorm van een activiteit, sociaal-emotionele reactie of gedrag. Daarnaast doet het iets met onze alertheid. Indien we een goede alertheid hebben zijn we in staat om te leren en te participeren in het dagelijkse leven, school en sport.

Iedereen verwerkt en interpreteert prikkels vanuit de zintuigen op zijn eigen manier. Daarom is iedereen uniek. Zolang dat allemaal binnen het ‘normaal’ verloopt is er niks aan de hand en iedereen ervaart wel eens in een bepaalde mate over of onder prikkeling en weet daarop te reageren. Maar wat als dit niet helemaal vanzelfsprekend verloopt?

Als ons zenuwstelsel te gevoelig staat ingesteld dan krijgen we de hele dag door een hoop informatie binnen. Hierdoor kan je overprikkelt raken. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in moeite met concentreren, snel afgeleid zijn, makkelijk boos worden of gefrustreerd raken. Ons zenuwstelsel kan ook te weinig prikkels binnen krijgen. Iemand kan dan dromerig overkomen of juist prikkelzoekend zijn.

Op scholen zie je steeds vaker dat kinderen op een wiebelkussen zitten of een koptelefoon gebruiken. Echter is dit niet voor ieder kind geschikt en er zijn nog een hoop andere strategieën die ingezet kunnen worden om het kind te helpen zich beter te concentreren.

Wil je meer weten over de prikkelverwerking van je kind?

Kinderen die bij ons worden aangemeld met een hulpvraag in de prikkelverwerking worden uitgebreid onderzocht. Het analyse traject bestaat uit:

  • Intake: In kaart brengen van de huidige situatie, hulpvragen etc.
  • Invullen van een vragenlijst over de prikkelverwerking door ouders en meestal ook de leerkracht.
  • Na invullen van de vragenlijst volgt een verdiepend gesprek met ouder(s).
  • Kinderfysiotherapeutische onderzoek van het kind in termen van motoriek (lichamelijk en vaardigheden)
  • Sensorische onderzoek van de zintuigen
  • Schoolobservatie wanneer school onderdeel is van de hulpvraag
  • Analysegesprek met ouders waarin besproken wordt hoe het prikkelprofiel van het kind is en de relatie tot ADL/school etc. Tijdens dit gesprek wordt ook besproken of er indicatie is voor behandeling en waar dit op gericht wordt. Dit kan een kortdurende coaching zijn met betrekking tot het inzetten van strategieën, maar inzet op het verbeteren van de motoriek of ondersteuning vanuit de reflexintegratie kan ook een optie zijn.

Soms blijkt dat het kind meer begeleiding nodig heeft dan alleen vanuit de kinderfysiotherapie. Ondersteuning aan ouders in de vorm van meedenken wat er nog meer geboden kan worden en welke wegen bewandeld kunnen worden bij andere zorgverleners behoren ook tot de mogelijkheden. Indien het kind al elders een traject volgt en onderzoek naar de prikkelverwerking een aanvulling daarop is zal altijd contact gezocht worden met de desbetreffende behandelaren.

Wilt u een afspraak maken of meer informatie stuur dan een bericht naar kinder@fysio-rb.nl of maak gebruik van de praktijk contactgegevens.