Telefoon

+31 70 2192788

E-mail

info@fysio-rb.nl

Openingstijden

Maandag t/m Zaterdag op afspraak

Gedurende de dag verwerken we allemaal prikkels over wat we zien, horen, ruiken, proeven, voelen en hoe ons lichaam zich in de ruimte bevindt. Dit wordt verwerkt in onze hersenen waarna al dan niet een reactie volgt in de vorm van een activiteit, een sociaal-emotionele reactie of in de vorm van gedrag. Daarnaast doet het iets met onze alertheid. Indien we een goede alertheid hebben, zijn we in staat om te leren en te participeren in het dagelijkse leven, school en sport.

Iedereen verwerkt en interpreteert prikkels vanuit de zintuigen op zijn eigen manier. Mede daarom is iedereen uniek. Zolang dat allemaal binnen het ‘normaal’ verloopt, is ieder kind in staat te reageren en te adapteren op (bijvoorbeeld) overprikkeling. Maar wat als de verwerking en interpretatie van prikkels de ontwikkeling van een kind in de weg zit?

Ons zenuwstelsel krijgt de hele dag een hoop informatie binnen. Als dit in mindere mate gefilterd wordt, kan je overprikkeld raken. Dit kan zich onder anderen uiten in concentratieproblemen, makkelijk boos worden of gefrustreerd raken etc. Als zenuwstelsel te weinig prikkels binnen krijgt kan iemand dromerig overkomen of de hele tijd opzoek zijn naar prikkels.

Een veel voorkomend probleem vanuit scholen is dat een kind zich niet goed kan concentreren in de klas. Er zijn een hoop strategien die ingezet kunnen worden om een kind zichzelf beter te leren concentreren. Kenmerkende voorbeelden zijn een wiebelkussen of een koptelefoon. Het is dus van belang dat de kinderfysiotherapeut goed onderzoek doet om een doelgerichte en bewuste keuze te maken welke strategie er per individu ingezet wordt om tot het doel te komen.

In dit (lichamelijk) onderzoek wordt een uitgebreid kinderfysiotherapeutisch onderzoek uitgevoerd naar zowel de zintuigen als de motoriek. Indien er een hulpvraag vanuit de school is, zal er ook een schoolobservatie en overleg met de leerkracht plaatsvinden. Daarnaast wordt er in dit uitgebreide onderzoek gevraagd om een vragenlijst door de ouders en eventueel door school te laten invullen. Deze vragenlijst kan in een verdiepend gesprek verduidelijkt worden door de ouders. Uit al deze onderzoeken kan een zogenaamd ‘prikkelprofiel’ worden opgemaakt.

Aan de hand hiervan vindt er een analysegesprek met ouders plaats en kan advies gegeven worden voor thuis en op school om het kind te kunnen helpen in situaties die voor hem of voor haar een uitdaging zijn.

Aan de hand van al deze gegevens wordt samen met ouders en kind een behandelplan gemaakt. Dit kan een kortdurende coaching zijn met betrekking tot het inzetten van strategieën, maar inzet op het verbeteren van de motoriek of ondersteuning vanuit de reflexintegratie kan ook een optie zijn.

Soms blijkt dat het kind meer begeleiding nodig heeft dan alleen vanuit de kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeut zal dan meedenken welke andere vorm van therapie dan geïndiceerd is en in contact staan met eventuele andere zorgverleners.