Telefoon

+31 70 2192788 / +31 643266706

E-mail

info@fysio-rb.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag op afspraak

Intake & Onderzoek:
Tijdens de eerste afspraak inventariseren we uw hulpvraag en zullen we de klachten waarmee u komt in kaart brengen. Hoe wordt uw dagelijks leven door de klachten beïnvloed, welke factoren spelen een rol bij uw klachten en wat zijn uw wensen en verwachtingen van fysiotherapie?  Hierna starten we met een lichamelijk onderzoek. Hoe dit onderzoek er precies uitziet, is afhankelijk van uw klachten.

Uitleg & Behandelplan:
Na het onderzoek zal er eerst uitleg over de klacht gegeven worden, waardoor inzichtelijk wordt wat uw klacht precies inhoudt en welke factoren hier van invloed op zijn. Daarna zullen we in overleg een behandelplan opstellen om uw persoonlijke doelen te bereiken.

Uitvoering:
We kunnen verschillende diensten inzetten tijdens de behandeling. Zowel op de behandelbank als in de oefenzaal. We zullen regelmatig met u evalueren. Mocht er iets niet volgens plan gaan, dan kunnen wij snel bijsturen en eventueel de hulp van andere specialisten inzetten.

Afsluiting:
Zijn de doelen die vooraf waren opgesteld behaald? Dan helpen we u graag om de kans op herhaling van de klachten zo klein mogelijk te houden. We zullen u hier zo goed mogelijk over adviseren.